به سيستم دريافت کارت ورود به جلسه الكترونيكي آزمون استخدام پيماني بهورزي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني هرمزگان خوش آمديد.

 

 

داوطلبين مي بايست يک ساعت و نيم قبل از شروع آزمون  (ساعت 8:30) در محل برگزاري حضور بهم رسانند. در ضمن درب سالن آزمون 30 دقيقه قبل از برگزاري آزمون (ساعت 9:30)  بسته مي شود.

1-     از به همراه آوردن هر گونه وسايل مانند کيف، تلفن همراه، ماشين حساب وساير وسايل خودداري شود.

2-     پس از دريافت کارت ورود به جلسه آزمون در صورت وجود هر گونه مغايرت به رابط آزمون مراجعه نماييد.

نكاتي در مورد آزمون :

1-     زمان پاسخگويي به 60 سوال، 60 دقيقه مي باشد. (به ازای هر سه پاسخ غلط يک نمره منفي لحاظ مي گردد).

2-   پاسخنامه را با مداد مشكي نرم پررنگ بطور كامل پر كنيد. ( از درج علامت بر روي دفترچه سؤالات خودداري نمائيد زيرا منحصراً پاسخنامه ها تصحيح و ملاك عمل قرار خواهد گرفت. )

3-     از نوشتن هر گونه جمله يا كلمه يا علامت بر روي پاسخنامه به جز پر كردن خانه هاي پاسخنامه جداً خودداري نماييد.

4-     كارت ورود به جلسه پس از تطبيق عكس با چهره شما توسط مسئول مربوطه جمع آوري مي گردد.

5-   عدم رعايت مقررات جلسه و عدم تحويل پاسخنامه و دفترچه سؤال و يا هر گونه دخل و تصرف در آن ضمن اينكه پيگرد قانوني خواهد داشت، موجب محروميت شما در آزمون خواهد شد.

 

مهلت دريافت کارت:  از روز دوشنبه مورخ 7/7/1393 لغايت روز چهار شنبه مورخ 9/7/1393

 

                                                                                                                         با آرزوي موفقيت شما

كميته برگزاري آزمون استخدام پيماني  مورخ 10/7/93

 

 
 

 

  دریافت کارت