آزمون استخدام پيماني بهورزي

 

دستورالعمل ثبت نام

ـ به سيستم ثبت نام الكترونيكي آزمون استخدام پيماني بهورزي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني هرمزگان خوش آمديد.

ـ در صورتي كه در مراحل ثبت نام در سيستم به مشكلي برخورد نموديد، پنجره هاي مرورگر را بسته و از ابتدا مراحل ثبت نام را آغاز نماييد.

ـ پس از پر كردن فرمهاي ثبت نام، سيستم پيش از ثبت نهايي، پيش نمايش اطلاعات را جهت بررسي صحت آن، به شما نمايش خواهد داد.

ـ در پايان مراحل ثبت نام و در صفحه ثبت نهايي، سيستم به شما كد رهگيري خواهد داد. اين صفحه را چاپ كرده تا در صورت بروز مشكل همراه خود داشته باشيد.

ـ توجه داشته باشيد كه ثبت نام شما زماني انجام گرفته است كه سيستم كد رهگيري دريافت نماييد. حفظ كد رهگيري براي دريافت كارت ورود به جلسه آزمون ضروري مي باشد.

ـ به اطلاع كليه داوطلبان مي رساند قبل از شروع ثبت نام نسبت به مطالعه آگهي و شرايط بکارگيري  اقدام نمايند. بديهي است اطلاعات ثبت شده قابل ويرايش نمي باشد.

 

v      مدارك مورد نياز براي تكميل فرم ثبت نام :

 

1 . فايل اسكن شده فيش بانكي با فرمت jpg و حداكثر dpi 100

2. فايل اسكن شده عكس داوطلب با فرمت jpg و حداكثر dpi 100

 

v      مهلت ثبت نام :

مهلت ثبت نام تا پايان روز دوشنبه مورخ 17/6/93 مي باشد.

 

 

كميته برگزاري آزمون

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني

 هرمزگان

 

 

 

  ثبت نام