به سيستم ثبت نام الكترونيكي آزمون استخدام پيماني دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني هرمزگان خوش آمديد.

 

 

ـ در صورتي كه در مراحل ثبت نام در سيستم به مشكلي برخورد نموديد، پنجره هاي مرورگر را بسته و از ابتدا مراحل ثبت نام را آغاز نماييد.

ـ پس از پر كردن فرمهاي ثبت نام، سيستم پيش از ثبت نهايي، پيش نمايش اطلاعات را جهت بررسي صحت آن، به شما نمايش خواهد داد.

ـ در پايان مراحل ثبت نام و در صفحه ثبت نهايي، سيستم به شما كد رهگيري خواهد داد. اين صفحه را چاپ كرده تا در صورت بروز مشكل همراه خود داشته باشيد.

ـ توجه داشته باشيد كه ثبت نام شما زماني انجام گرفته است كه از سيستم كد رهگيري دريافت نماييد. حفظ كد رهگيري براي دريافت كارت ورود به جلسه آزمون ضروري مي باشد.

ـ به اطلاع كليه داوطلبان مي رساند قبل از شروع ثبت نام نسبت به مطالعه شرايط عمومي و آگهي استخدام اقدام نمايند. بديهي است اطلاعات ثبت شده قابل ويرايش نمي باشد.

 

v     مدارك مورد نياز براي تكميل فرم ثبت نام : 

1 . فايل اسكن شده فيش بانكي با فرمت jpg و حداكثر dpi 100

2. فايل اسكن شده عكس داوطلب با فرمت jpg و حداكثر dpi 100

 

 v     مهلت ثبت نام :

 

مهلت ثبت نام  از تاریخ 25/2/94 تا پايان روز يکشنبه مورخ 3/3/94 مي باشد.

- دانلود فایل  آگهی استخدام

- دانلود فایل شرایط استخدام 

                                                                                     

                                                                                

كميته برگزاري آزمون استخدام پيماني  مورخ 8/3/94

 

 
 

 

  دریافت کارت